Fag

De obligatoriske fag er opdelt i fag/fagblokkene: Dansk, matematik, humanistiske fag (sprogfag og kulturfag), naturfagene og praktiske/musiske fag. Skolerne skal tilbyde valgfag fra 7. – 9. klasse, og Hvidovre Kommune har endvidere mulighed for at udbyde egne kommunale valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for.