Vores pædagogik og værdigrundlag

De Pædagogiske Læringscentre yder faglig sparring og vejledning inden for brugen af læremidler(analoge og digitale) og didaktik i alle folkeskolens fag og i alle de forskellige læringsmiljøer, som nutidens folkeskole består af. 

Skolernes Pædagogiske Læringscenter er samlingspunktet, hvor pædagogisk udvikling tager sit afsæt og har sin forankring i Hvidovre Kommunes folkeskoler. 

Undervisningsmiljøvurdering - herunder antimobbepolitik