Om SFO'en

Afdeling Toften og Mosen er beliggende på skolens matrikel, hvor afdeling Ærtebjerg ligger ca. 600 meter fra skolen, på Ærtebjergvej 56B.

Morgenåbning foregår hver dag i Toften fra kl. 6.30 - 8:00, for alle tre afdelinger - også i ferieperioden.

 

Luk alle
Åbn alle

På Toften og Mosen går ca. 155 børn, primært fra A og B sporet. De to forskellige afdelinger er tilknyttet hver deres årgange, men børnene kan være i begge afdelinger i sin SFO-tid.

Afdeling Toften

Toften er afdelingen hvor 0. og 1. klasserne krydser sig ind, samt har garderobe.

Toften består af:

 • Caféen, hvor man hilser på krydseren
 • Et kuglerum
 • Et puderum
 • Gül stue (det kreative værksted).

I forbindelse med Toften ligger Tumlesalen.

Afdeling Mosen

Mosen er afdelingen, hvor 2. og 3. klasserne krydser sig ind.

Mosen består af:

 • To SFO-rum
 • Et billedkunstlokale som deles med skolen.

Ærtebjerg er en afdeling med en klasse fra hver årgang i 0.-3. klasse, primært C-sporet, i alt ca. 90 børn. Praktisk er Ærtebjerg inddelt i to etager.

Stueetagen består af:

 • Caféen, hvor der spises frokost og eftermiddagsmad.
 • Flyverrummet, hvor alle børn siger goddag og farvel.
 • Musestuen
 • Troldestuen
 • Værkstedet

Stueetagen er hjemmegruppe for de nye 0. klasser og de kommende 1. klasser.

Første sal består af:

 • Et alrum
 • Et køkken
 • Et computerrum (kun for 2.-3. klasse)
 • Et danse/teaterrum
 • Et puderum

Første sal er primært for 2.-3. klasse.